Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Dönüşümünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi gazetede yayınlandı.

Açık kaynak kodlu yazılım, Pardus’un resmi web sitesinde “Açık kaynaklı kodlu yazılım, telif hakkı sahibinin kullanıcılara yazılımı ve kaynak kodunu herhangi birine ve herhangi bir amaç için kullanma, inceleme, değiştirme ve dağıtma haklarını verdiği bir lisans altında yayınlanan bilgisayar yazılımıdır.” şeklinde tarif edilmektedir.

Açık kaynak kodlu yazılım aklımıza hemen Linux ve üzerinde çalışan yazılımlar gelmektedir. Ancak açık kaynak kodlu yazılımlar Microsoft Windows işletim sistemi üzerinde de çalışabilmektedir. Linux işletim sistemi açık kaynak olduğundan Linux ile özdeşleşmiştir. 

Kamuda veya özel sektörde açık kaynak kodlu yazılım kullanımının artması özellikle 2 şey için önemlidir.

  1. İhtiyaçdan fazla özellik ihtiva eden bir yazılıma fazladan lisans ücreti ödemek yerine ihtiyacımızı karşılayabilecek bir yazılımın kullanılması lisans maliyetlerini düşürmesi açısından,
  2. Yeni bakış açısı oluşturması açısından önemlidir.

Kamuda veya özel sektörde açık kaynak kodlu yazılımlara dönüşüm için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

a. Dönüşümün başarılı olabilmesi için öncelikle yönetimin dönüşüm konusunda kararlı olması gerekir. Bu kararlılık olmadan dönüşüm başarısızlıkla sonuçlanabilir.

b. Açık kaynak kodlu yazılımların kullanılması bir kurum kültürü haline gelmelidir. Kurum kültürü değişim çabalarında önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

c. Her değişimde değişime direnç gösteren çalışanlar ortaya çıkabilir. Bu çalışanlar hiyerarşi bakımından tepe yönetimde olabileceği gibi en alt seviyede de olabilir. Değişime direnç meselesi başarılı bir şekilde halledilmeden gerçekleştirilecek bir dönüşüm uzun soluklu olmayabilir.

Netice olarak doğumundan iş hayatına kadar Microsoft Windows ve kapalı kaynak kodlu paket programları kullanmış bir çalışanların olduğu bir yapıda dönüşüm yapabilmek için herşeyden önce kurum kültürü ve değişime direnç konularına dikkat etmek gerekir. Bunlara dikkat edilmeden yapılacak bir dönüşüm planlaması başarısızlıkla sonuçlanabilir. Başarılı bile olsa uzun soluklu olmayabilir. 

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp